Wij bieden hulp bij al uw immigratie en vreemdelingen zaken

Advocaten

Mr. Mirjam A.C. van Overmeire - de Vilder is na haar studie Nederlands recht sinds 1996 werkzaam als advocaat. In 2002 was zij een van de oprichters van de maatschap De Vilder & Van Oosten. Mr. Van Overmeire de Vilder heeft zich gespecialiseerd in het straf- en vreemdelingenrecht. Zij volgde hiertoe onder meer de specialisatiecursus strafrecht aan het Pompe instituut van de Universiteit Utrecht. Mr. Van Overmeire de Vilder behandelt met name zaken op het gebied van het commune strafrecht, jeugdstrafrecht, vreemdelingenrecht, uitleveringsrecht, alsmede zaken die betrekking hebben op de speciale strafwetten zoals overtreding van de Opiumwet en de Wegenverkeerswet. Zij is lid van de Nederlandse vereniging van strafrechtadvocaten (NVSA).

E-mail: devilder@devilderadvocaten.nl